Personalhandbok

Arbetstider
Mobiltelefoner
Semester
Drogpolicy
Miljöpolicy
Sjukdom
Arbetskläder
Lön
Bilar

 

Arbetstid.
Normal arbetstid är 40 h per vecka måndag till fredag 07.00 – 16.00. Vid arbete hos kunder är det 40 h på platsen som gäller. Frukost 15 min, lunch 30 min och eftermiddagsfika 15 min. Alternativt frukost 15 min och lunch 45 min. 

 

Telefon.
Mobiltelefon skall ej användas på arbetsplats hos kund om inte detta är absolut nödvändigt. Vid speciella situationer (om man tex väntar på samtal från läkare, skola mm) är det okej att ta någon minut och svara på detta samtal. Använd mobilen med sunt förnuft.

 

Semester.
Sommarsemestern ska främst tas ut sammanhängande och vi följer byggsemestern som är juni, juli, augusti. Önskemål om semester ska skrivas in på semesterlistan som finns på kontoret från februari. Sommarsemestern ska vara inskriven senast 19 april. Övrig semester/ledighet lämnas till kontoret på blanketten ”Ledighetsansökan” senast tre veckor innan tänkt semester. Ledningen tar beslut om godkännande. Ledighet som bara tas per telefon eller sms mindre än tre veckor innan kommer inte att beviljas om inte särskilda skäl finns. Så fort man bokat tid hos läkare, tandläkare, besök med barn på skola mm måste ni informera kontoret om detta genast.

 

Drogpolicy.
Rönnarps AB har noll tolerans mot alkohol, narkotika och övriga droger. Droger försämrar arbetsförmågan och det kan orsaka allvarliga skador. Rönnarps utför arbete ute hos kund och denna förväntar sig att arbetet utförs 100% korrekt. Rökning hos kund bör utföras där kund godkänt. Att gå ifrån och ta en cigarett är okej. Däremot ser det inte bra ut mot kund om flera stycken går iväg och röker samtidigt. Även här gäller sunt förnuft.

 

Miljöpolicy.
All vår verksamhet ska präglas av ett aktivt miljötänkande där all kunskap tillvaratas och där vi arbetar med ständiga förbättringar.

 

Sjukdom.
Vid frånvaro på grund av sjukdom eller olycksfall skall detta anmälas direkt på morgonen till kontoret. Gärna på sms och det gör inte någonting om ni på kvällen före eller mitt i natten skickar sms och sjukanmäler er. Det är viktigt för vår planering att ni sjukanmäler så snart ni kan.
Vid tät sjukfrånvaro kommer vi att kräva läkarintyg från första dagen.

 

Arbetskläder.
Vi tillhandahåller arbetskläder som ska användas ute hos kund i största möjliga mån. Saknar ni något arbetsplagg meddelar ni Rosa direkt.

 

Lön.
Lön utbetalas den 25:e varje månad eller i vissa fall tidigare.

 

Bilar.
Våra bilar ska endast användas i arbetet. Lånar ni dessa utanför arbetstid ska ni alltid informera Rosa om detta. Lånas bilen för längre körning skall bilen tankas och lämnas i ursprungligt skick. Lån av större maskiner mm ska godkännas av Rosa. Det som lånas ska återlämnas i samma skick som när man lånade det.

 

 

Vi vill att alla på Rönnarps Mur & Bygg följer dessa regler. Visar vi våra kunder att vi är ett riktigt seriöst företag med skickliga hantverkare så kommer vi också att få fler och fler uppdrag.

Välkommen till Rönnarps-familjen!